GMINNA ORKIESTRA DĘTA W PRÓSZKOWIE

PICT2882Powstała w roku 1963. Inicjatorem i założycielem był ówczesny proboszcz parafii pw. św. Jerzego ks. Jan Surdziel, a pierwszym dyrygentem i zarówno nauczycielem był pan Emil Wiśniewski. Pierwsze kroki orkiestry były bardzo trudne. Młodzi chłopcy, którzy chcieli grać w zespole byli amatorami i uczyli się od podstaw. Czyli czytanie nut, nauka gry.W tamtym czasie w zespole grało siedem osób. Instrumenty zostały w większości zakupione przez ks. Jana Surdziela.Z biegiem lat przybywało chętnych do gry w orkiestrze. Orkiestra była zespołem typowo kościelnym, grała na wszystkich uroczystościach kościelnych takich jak: pasterka, Wielkanoc, Boże Ciało. Po śmierci pana Wiśniewskiego prowadzenie orkiestry przejął pan Józef Twardon. W latach siedemdziesiątych nastąpił kryzys a to za sprawą masowych wyjazdów do Niemiec. Jednak już wkrótce zaczęto reaktywować skład. Nowym instruktorem został pan Paweł Batke, ale w niedługim czasie również i on wyjechał na zachód. Kolejnymi dyrygentami którzy prowadzili orkiestrę byli: Florian Barth, Zygmunt Kindel. Próby orkiestry odbywały się przez te wszystkie lata w salce katechetycznej. Za czasów pana Artura Szymaniec, który objął prowadzenie orkiestry, a dzięki ówczesnemu wójtowi panu Bernardowi Lelek orkiestra przenosi się do Gminnego Ośrodka Kultury i od tego czasu zostaje Gminną Orkiestrą Dętą. Repertuar kościelny zostaje wzbogacony o muzykę świecką, orkiestra gra nie tylko na uroczystościach kościelnych, ale coraz częściej uświetnia swoimi występami dożynki, festyny bierze udział w przeglądach. Od roku 1991 aż do dnia dzisiejszego dyrygentem zostaje Pan Andrzej Bojarski. Za jego sprawą repertuar się powiększa, a tym samym zwiększa się liczba występów. Gminna Orkiestra Dęta rocznie występuje około 50 razy. Prowadzony jest systematycznie nabór nowych członków, którzy pod okiem fachowców uczą się gry na instrumentach dętych. Orkiestra nie występuje tylko na terenie naszej gminy, ale na terenie całego województwa jak również miala już swoje koncerty w mieście partnerskim Hünfeld w Niemczech. Przez 45 lat istnienia przez orkiestrę przewinęło się około 110 członków. na dzień dzisiejszy skład orkiestry liczy około 35 osób.

Rok 2013 jest rokiem Jubileuszu 50 – lecia Gminnej Orkiestry w Prószkowie.

Kierownik Gminnej Orkiestry  Dętej w Prószkowie:

Franciszek Wilczek nr. tel. 606 203 229