ligockie-wrzosy-2022-cover ZESPÓŁ ŚPIEWACZY “LIGOCKIE WRZOSY”

      Został założony w czerwcu 2004 roku przez grono mieszkańców Ligoty Prószkowskiej oraz Agnieszkę i Przemysława Ślusarczyków przy wielkim wsparciu Anieli Czollek – sołtysa Ligoty Prószkowskiej. Zadaniem zespołu jest promocja wsi oraz rozwijanie kultury muzycznej jej mieszkańców oraz pielęgnowanie tradycji kultury śląskiej. Działalność zespołu jest finansowana przez OKiS w Prószkowie.

“Ligockie Wrzosy” zadebiutowały podczas Gminnych Dożynek w Górkach koło Opola 26 września 2004 roku. Zespół wielokrotnie koncertował na terenie województwa, w kraju i poza jego granicami. Repertuar zespołu to ponad 100 pieśni w gwarze śląskiej, języku polskim i niemieckim. W 2019 roku Ligockie Wrzosy obchodził Jubileusz 15-lecia działalności zespołu.

Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień: https://ligockie-wrzosy.slusarczyk.eu/index.php/nagrody-i-wyroznienia

Strona internetowa: https://www.ligockie-wrzosy.slusarczyk.eu

Kontakt z zespołem:

Przemysław Ślusarczyk – kierownik artystyczny

tel. 887-725-725

e-mail: slusarczyk.przemyslaw@gmail.com